Servis medicinskih aparata

Servis medicinskih aparata

Servis medicinskih i stomatoloških uređaja

 

Mi činimo medicinsku njegu lakom

Naš cilj je da se postigne najviši nivo kvaliteta proizvoda/usluga u skladu sa zahtjevima i očekivanjima korisnika. U cilju toga, uveli smo sistem upravljanja kvalitetom prema standardu ISO 9001.

Elemens d.o.o. kao ovlašteni uvoznik i distributer niza renomiranih proizvođača, ujedno je i ovlašteni servis svih medicinskih aparata našeg prodajnog programa.

 

USLUGE:

  • servis medicinskih aparata u garantnom roku u skladu sa važećim propisima i uslovima iz garantnog lista;
  • održavanje medicinskih i nemedicinskih aparata i uređaja van garantnog roka, uz stručnu procjenu i ponudu isplativosti popravka;
  • edukacija i tehnička podrška korisnicima;
  • umjeravanje svih mjernih medicinskih uređaja (tlakomjeri, vage, termometri humani) u skladu sa važećim propisima;
  • osiguranje svih potrebnih originalnih rezervnih dijelova;
  • brz popravak malih kvarova;
  • održavanje i popravak medicinskih aparata i uređaja drugih proizvođača;
  • osigurana dostava servisiranih medicinskih i nemedicinskih uređaja;

Visok nivo usluge garantuje redovno pohađanje servisno-edukacijskih radionica, dobra tehnička opremljenost, ali prije svega znanje i iskustvo naših servisera.

 

 ← Povratak na prethodnu stranicu