PRVO NA SVIJETU KLINIČKO KONSULTATIVNO RJEŠENJE

NA PRVOM MJESTU ISTIČEMO VATECH-OV ALAT ZA VIRTUELNE KONSULTACIJE

 

Sa preko 200 jedinstvenih animacija. Pomoću alata za virtuelne konsultacije ne samo da podučavate pacijenta o planu tretmana već i kako je plan relevantan za njegov specifični slučaj.

EzDent-i dentalni softver
3d dentalni softver vatech

EzDent-i: POBOLJŠAN KVALITET SLIKA

 

Pomoću unapređenih alata (Sharpening i Max Sharpining) poboljšajte kvalitet slika, bolje nego ikad prije.

3d dentalni softver kvalitet slika

JEDNOSTAVAN RAD SA SLIKAMA

 

Organizujte i eksportujte slike brže i efikasnije, te izbjegnite komplikovane procedure i obuke uz pomoć intuitivnog Klikni i Prevuci interfejsa.

Vatech dentalni softver