Uslovi korištenja

Prihvatanje uslova korištenja

Ova web-stranica vlasništvo je firme Elemens d.o.o. Banja Luka. Molimo da pažljivo pročitate rubriku Uslovi korištenja prije samog korištenja web-stranice. Pristupanjem web-stranici www.elemens.ba i korištenjem materijala s web-stranice i ostalih online servisa, obavezujete se prihvatiti navedena pravila korištenja. Ukoliko se ne slažete s ovim pravilima korištenja, molimo Vas da ne koristite informacije s web-stranice www.elemens.ba.

Politika privatnosti (Privacy Policy)

Prilikom korištenja interaktivnih dijelova web-stranice www.elemens.ba, web-aplikacija na kojoj je napravljena web-stranica prikuplja podatke o korisnicima stranice. Podaci prikupljeni ovim putem (e-mail adrese i sl.) isključivo će biti korišteni za kontaktiranje s korisnicima putem e-mail-a  i ni pod kojim uslovima neće biti dati na korištenje trećoj strani. Odgovornost za tačnost informacija o ličnim podacima snose korisnici stranice.

Ova web-stranica na sebi ima linkove na druge web-stranice. Elemens.d.o.o. ni na koji način nije odgovorna za politiku privatnosti koja se provodi na tim stranicama.

Odricanje od odgovornosti (Disclaimer)

Ukoliko u skladu sa zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini Elemens d.o.o. ima obavezu da objavljuje određene informacije na svojoj web-stranici, Elemens d.o.o. je odgovoran za sadržaj informacija dostupnih javnosti.

U slučaju objave informacija, materijala ili drugih sadržaja na web-stranici www.elemens.ba, čija objava nije propisana zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini, Elemens d.o.o. nastoji osigurati da su informacije na web-stranici potpune i tačne. Ipak, Elemens d.o.o. ne može garantovati njihovu tačnost i ne snosi odgovornost za direktnu ili indirektnu štetu koja može nastupiti kao posljedica korištenja ili nemogućnosti korištenja dokumenata, informacija, materijala ili sadržaja s web-stranice, ili za posljedice odluka donesenih na bazi njih.

Elemens d.o.o. se ne protivi navođenju linka na web-stranicu www.elemens.ba, pod uslovom da sadržaji s web-stranice nisu izmijenjeni i/ili iskrivljeni. Kod postavljanja linka na web-stranicu www.elemens.ba, web-stranica www.elemens.ba mora biti dostupna u zasebnom prozoru. Linkovi na druge stranice koji se nalaze na web-stranici www.elemens.ba postavljeni su samo radi praktičnosti i Elemens d.o.o. ne prihvata nikakvu odgovornost za sadržaj tih stranica.

Izmjena i dopuna sadržaja

Elemens d.o.o. zadržava pravo izmjena i dopuna sadržaja na web-stranici www.elemens.ba bez prethodne najave. Web-stranica www.elemens.ba redovno se ažurira.

Autorska prava (Copyright)

Elemens d.o.o. zadržava autorsko pravo na web-stranicu www.elemens.ba i kompletan sadržaj te stranice, osim ako nije izričito naznačeno drugačije. Dopušteno je korištenje i citiranje materijala sa stranice, uz uslov obaveznog navođenja “www.elemens.ba” kao izvora informacija i navođenja linka na www.elemens.ba. Sadržaj informacija preuzetih s web-stranice ne smije biti mijenjan ili brisan. Materijal s ove web-stranice zabranjeno je koristiti u komercijalne svrhe.