Evidencija-kontrola radnog vremena-otisak prsta/šifra

Evidencija-kontrola radnog vremena-otisak prsta/šifra

220,00 KM

Unos zaposlenika u bazu podataka se radi direktno preko tastature uređaja po principu ID broj radnika, ime i prezime.  Prilikom unosa potrebno je da radnik registruje svoj otisak prsta, a nakon toga svaki radni dan samo prisloni prst na čitač otisaka koji se nalazi na uređaju. Trajanje prijave ili odjave je 1 sekunda.

Prilikom svake prijave ili odjave uređaj će glasovnom komandom i slikom na ekranu obavijestiti zaposlenika da li je prihvatio njegovu prijavu. Ako prijava nije prihvaćena uređaj traži ponavljanje.

Opis

Unos zaposlenika u bazu podataka se radi direktno preko tastature uređaja po principu ID broj radnika,  ime i prezime.  Prilikom unosa potrebno je da radnik registruje svoj otisak prsta, a nakon toga svaki radni dan samo prisloni prst na čitač otisaka koji se nalazi na uređaju. Trajanje prijave ili odjave je 1 sekunda.

Prilikom svake prijave ili odjave uređaj će glasovnom komandom i slikom na ekranu obavijestiti zaposlenika da li je prihvatio njegovu prijavu. Ako prijava nije prihvaćena uređaj traži ponavljanje.
Uređaj podržava i prijavu sa šifrom, ukoliko je to potrebno. (Prilikom registracije zaposlenika dodijeli se šifra umjesto registracije otiska prsta.)
Moguće je registrovati 600 zaposlenika, a uređaj pamti 100 000 prijava i odjava.
Preko usb porta koji se nalazi na uređaju skidaju se izvještaji o prijavama i odjavama na posao tako da poslodavac ima tačnu informaciju ko je kad došao i otišao sa posla.
Izvještaj se skine na usb u vidu excel dokumenta.
Da bi se vršila pouzdana evidencija, kontrola radnog vremena, pristup podacima na uređaju imaju samo ovlaštene osobe. (odlučuje poslodavac)
Uz uređaj dolazi adapter (napajanje) koji sa napaja sa 220v.

Ugradnja video nadzora uračunata je u cijenu kompleta!!!! (ako su potrebne kanalice kupuju se naknadno).

SVI ARTIKLI SU IZLOŽENI NA TESTNOM PANELU U FIRMI “ELEMENS DOO” TAKO DA SE KUPCI MOGU UVJERITI U KVALITET I POUZDANOST OPREME NA LICU MJESTA !

Sve što je potrebno za jedan sistem video nadzora sa 4 kamere nalazi se u ovom kompletu.