Pacijent monitor M32

Mediana M32 Pacijent monitor

Kompaktan i funkcionalan pacijent monitor!

 

  • 8’’ LCD monitor visoke rezolucije osjetljiv na dodir (touch screen)
  • Kontiniurano praćenje pacijentovih vitalnih funkcija i parametara: EKG sa 3/5/12 odvoda, SpO2, NIBP, Temp, IBP, EtCO2.
  • NIBP tehnologija kompanije AND
  • SpO2 tehnologija kompanija Nellcor i OxiMax
  • Glavni ili mikro protok EtCO2
  • OxyCRG (kombinacija Btb HR, SPO2 i respiracije, uglavnom se koristi u neonatalnom nadzoru)
  • IPI (Integrisani Pulmonarni Indeks): Procjena respiratornog statusa na osnovu četiri parametra (EtCO2, RR, SPO2, PR)
  • Povezivanje sa HL7 protokolom te bežično povezivanje
  • Interna memorija za čuvanje preko 10 000 podataka o pacijentu
Mediana M32 pacijent monitor pracenje vitalnih funkcija
PDFBrosura m32 parent monitor