VIŠE OD 2D, PANORAMSKI SNIMAK SA 41 PRESJEKOM U DUBINU

 

 

NAPREDNO RJEŠENJE SLIKANJA SA INSIGHT PANORAMOM

 

PaX-i Insight može uslikati višeslojnu panoramsku sliku pod nazivom Insight Pan koji omogućava jedinstven dubinski pogled kroz fokusne slojeve, 2,5D slika.

 

Kako svaki pacijent može da ima različit oblik vilice, konvencionalne panoramske slike mogu povremeno previdjeti važne detalje koji se nalaze van pojedinačnog fokusnog sloja.

 

Insight Pans omogućava slikanje višeslojnih slika, osiguravajući da su svi detalji uslikani u dubinskoj panoramskoj slici.

PaX-i Insight 41 layer

MINIMIZUJTE ARTEFAKTE POMJERANJA SA TEHNOLOGIJOM BRZE CEFALOMETRIJE

 

Naredni korak u tehnologiji cefalometrije, novi Vatech-ov brzi Cef minimizuje artefakte pomjeranja i ubrzava dijagnostiku istovremeno nudeći najveći kvalitet digitalnih slika. Velika pažnja posvećena je pacijentima sa veoma kratkim vremenskim periodom izloženosti zračenju.

PaX-i Insight cefalometrija

ŠTA JE INSIGHT?

 

Naredna generacija u tehnologiji panoramskog slikanja omogućava doktoru da vidi nikad prije viđen. Nove detalje sa anterior-posterior pomjeranjem kroz panoramsku sliku sa dubinom. Insight osobina dozvoljava doktoru da istražuje željeno područje omogućavajući da nađe meziobukalni, distobukalni, čak  i palatinalni korijen.

Standardna panorama

Vatech Insight panorama

Insight panorama-vidljiv palatinalni korjen

Vatech panormaski snimak copy

Prednosti PaX-i Insight panoramske tehnologije:

  • otkrivanje skrivenih korjenova i kanala
  • lociranje zubne srži i gutaperke
  • otkrivanje fakture korjena