Softver Ez3D-i

Softver Ez3D-i

Brzi i tačni dijagnostički alati; Raznovrsni VR koloritni modovi i 2d filteri; Analiza disajnog puta sa dva klika;

Softver EzDent-i

Softver EzDent-i

Konsultativni modovi; Poboljšan kvalitet slike; Jednostavan rad u veoma preglednom korisničkom interfejsu;