VRHUNSKI SOFTVER, ZA VRHUNSKU DIJAGNOSTIKU

 

Pokretan novim 3D grafičkim procesorom virtualne realnosti, softver Ez3D-i je idealan alat za brzo i lako vizualizovanje prave perspektive potrebne za tačnu do detalja dijagnozu.

 

Povećavate vašu dijagnostičku tačnost za poboljšano planiranje tretmana i pacijentovo zadovoljstvo.

Ez3D-i: BRZI I TAČNI DIJAGNOSTIČKI PODACI

3D dentalni softver

Ez3D-i je dentalni 3D softver za svakog stomatologa:

 

 • intuitivni alati za simulaciju implantata
 • više modova VR koloritnog prikaza i 2D filtera
 • detekcija dodirivanja (implantat/kanal)
 • verifikacija koštane gustine
 • alati za pregled iz svih uglova
 • 3D panoramska navigacija
 • analiza disajnih puteva sa 2 klika
 • kriva sa više nivoa i alati za segmentaciju

 

Konsultativni modovi:

 

 • prezentacioni mod
 • preko 200 konsultativnih videa
 • lako slikanje
 • 3D panorama

 

 

RAZNOVRSNI VR KOLORITNI MODOVI I 2D FILTERI

 

Iskusite lako I brzo prebacivanje između raznih VR pregleda.

Ez3D-i softver
Ez3D-i 3D dentalni softver
vatech 3D dentalni softver
Ez3D-i softver
Ez3D-i dentalni softver

ANALIZA DISAJNOG PUTA SA 2 KLIKA

 

Sa dva klika dobije se zapremina i površina minimalnog poprečnog presjeka disajnog puta za njegovu efikasnu dijagnozu.

3D dentalni softver analiza disajnog puta

VATECH-OV ALAT ZA VIRTUELNE KONSULTACIJE

 

Sa preko 200 jedinstvenih animacija, alatom za virtuelne konsultacije ne samo da podučavate pacijenta o planu tretmana već i kako je plan relevantan za njegov specifični slučaj.

3D dentalni softver konsultacije

3D PANORAMSKA NAVIGACIJA

 

·         lakom navigacijom do poprečnih presjeka pomoću našeg novog moda intuitivne 3D panoramske navigacije

·         jednostavnim klikom i prevlačenjem prozora pregleda preko 3D panorama dobija se poprečni presjek željenog regiona

·         Veoma jednostavna opcija za zakretanje

3D dentalni softver panoramska navigacija

SIMULACIJA IMPLANTATA

 

 • dostupna u svim modovima pregleda Ez3D-i (MPR/Section/3DPan)
 • mod kolorizacije u zavisnosti od koštane gustine
 • podesiva funkcija automatske detekcije dodirivanja implantata za detekciju dodirivanja više implantata i/ili nervnog kanala

MPR Tab

3D dentalni softver MPR TAB

SECTION Tab

section tab 3D dentalni softver

3D PAN Tab

3D PAN TAB 3D dentalni softver

MENADŽMENT SA VIŠE KRIVI

 

 • Crtajte sekcionalne krive iz MPR ili sekctionalnog pregleda
 • Lak rad sa do 8 različitih sekcionih krivi

MPR Tab

3D softver stomatologija