PODIŽE LJESTVICU IZVRSNOSTI!

 

NAJPOGODNIJA VELIČINA POLJA SLIKANJA ZA KOMPLETNU DIJAGNOSTIKU

 

Vidno polje veličine 21×19 predstavlja optimalnu veličinu polja za oralne maksilofacijalne hirurge i ortodonte. Anatomski pokriva region od vrha očnih šupljina sve do podjezične kosti.

Green 21 koristi Vatech-ov 49.5 μm senzor visoke rezolucije koji pravi najbolje piksele i najveću CBCT rezoluciju dostupnu danas na tržištu.

ŠIROK RASPON IZBORA VIDNOG POLJA (FOV)

 

Izbor vidnog polja pomaže smanjenu izloženosti pacijenta zračenju i dozvoljava korisniku izbor da uslika samo region koji mu je potreban. Moguće je izabrati 21×19, 17×15, 17×11, 12×9 i 8×8 vidno polje.

Izbor vidnog polja Vatech

ORL MOD (DISAJNI PUT / TB&PNS) ZA ORL SPECIJALISTE

 

Vidno polje se bazira na najčešćim slučajevima kao što su holesteatom, hronični sinusitis  i opstruktivna apnea.

 

Funkcije za analizu zapremine disajnih puteva:

 

  • izbor disajnog puta sa 2 klika
  • zapremina disajnog puta u segmentima i bojom označene vrijednosti mjerenja
  • automatsko izračunavanje ukupne zapremine i minimalne površine

Jednostavan izbor disajnog puta

Green 21 Izbor disajnog puta

Anatomsko mjerenje disajnog puta

Green 21 mjerenje disajnog puta

Simultana analiza za oba TMJ-a:

 

  • trenutne automatske slike poprečnog presjeka
  • lako segmentiranje i odvajanje Kondile ili Fose
  • rotacija za preciznu dijagnostiku

TMJ navigator

Green 21 TMJ

TMJ segmentacija

Green 21 analiza TMJ

Analize disajnih puteva i TMJ-a dostupne su na Ez3D-i i V4.1

AUTOMATSKO GENERISANJE DO 6 TIPOVA SLIKA U 1 SKENIRANJU

 

Jedno skeniranje sa Green 21 uslika sirove podatke potrebne za CBCT, Panoramu, PA Cef, Lateralni Cef, SMV Cef i okcipitomentalni Cef. Sa ovim skeniranjem sistem je u mogućnosti dobiti slike za kraniofacialno, maksilofacijalno i ortodontsko planiranje tretmana.

Dodatna vrijednost-mogućnost izbora tipa slike

Green 21 ato image selection

3D PaX-i Green 10 PA

Green 21 2D i 3D