NOVA GENERACIJA ZELENE INOVACIJE

 

Green 16 je napredni 4u1 digitalni sistem za RTG slikanje koji objedinjuje PANO, CEPH, CBCT i MODEL slikanja. Pruža visoko kvalitetne slike sa najmanjom dozom zračenja na svijetu.

3D PaX-i Green 16 4u1 digitalni ortopan

MOGUĆNOST IZBORA VIŠE RAZLIČITIH VIDNIH POLJA SLIKANJA

 

Green 16/18 omogućava korisniku da izabere optimalno vidno polje, koje minimizira zračenje drugih dijelova. U opciju su vidna polja: 18×10 / 16×9 (optimalna veličina za sinuse i TMJ dijagnostiku), 13×10 / 12×9 (pogodno kod ugradnje više implantata), 8×9 (osnovna veličina i izbor lijevog, desnog ili centralnog luka), 5×5 (optimalna veličina za 3-4 zuba izborom željene regije ili jedan implantat). Pokriva kompletan dentalni luk, sinuse, lijevi i desni TMJ, te je podoban za većinu oralnih i višeimplantnih operacija.

3D PAX-i Green 16 Različita vidna polja slikanja

ZELENO VRIJEME SNIMANJE

3D PaX-i Green 16 Vrijeme snimanja zuba, minimalna doza zračenja

Minimizira artefakte pomjeranja i omogućuje brži protok pacijenata zbog vremena skeniranja.

Superiorne dijagnostičke slike će biti ponos svake dentalne ordinacije. Fokusirajući se na najviši kvalitet brige o pacijentu Vatech teži da poboljša zdravlje i sigurnost vaših pacijenata.

NISKA DOZA ZRAČENJA I VISOK KVALITET SLIKE

 

Kad je razvijen u Vatech-u razbio je mnoge mitove o dentalnoj radiologiji. Uvijek se vjerovalo da sa niskom dozom zračenja ide loša slika koja je beskorisna u dentalnoj dijagnostici. Međutim Green 16/18 pravi visoko kvalitetne RTG slike pri niskoj dozi zračenja. Napraviti klinički vrlo upotrebljive snimke sa niskom dozom zračenja je postao novi zlatni standard.

3D PaX-i Green 16 Vatech Green

ART-V

 

Metalni artefakti ometaju vizualizaciju i samim tim smanjuju dijagnostičku pouzdanost. Čiste slike znače manje stresa i više sigurnosti, te vode do tačne dijagnoze za planiranje implantata.

3D Pax-i Green 16 ART-V Vatech

3D SKENIRANJE MODELA

 

3D skeniraje modela omogućava korisniku da gipsane modele sačuva kao digtalne modele.

3D SKENIRANJE ZA GIPASANI MODEL SA VIDNIM POLJEM 8×9

 

Vatech je omogućio „dentalnu kliniku“ u svom uređaju. Integrisan CAD/CAM, pružajući dovoljan broj podataka za izradu vodiča za operaciju, te specijalno dizajniran držač (stabilnu zaštitu za parcijalni i kompletni model).

Green 16 Integrisani CAD_CAM Vatech

3D PaX-i Green 16 Integrisani CAD_CAM Vatech

Green 16 Držač modela

3D PaX-i Green 16 Držač modela