PAMETNA INOVACIJA
(JEDNO SKENIRANJE, DVIJE SLIKE)

 

Skeniranjem sa Smart-om dobijete ne samo 3D snimak nego i panoramsku sliku. To znači da pacijenti koji trebaju oba snimka ne moraju raditi slikanje dva puta. Takođe 3D i panoramske slike se prikazuju zajedno u programu za pregledanje slika.

2D Panoramski snimak
3D CBCT snimak

Pregled 2D i 3D slika zajedno daje mnoge prednosti. Nemate potrebu za dva različita softvera, a i ovakav pristup bolje pomaže pacijentu da lakše shvati ono što mu se objašnjava i pokazuje. Stim je i vaš odnos sa pacijentima profesionalniji i kvalitetniji.

2D 3D snimak

SMART INOVACIJA REKONSTRUKCIJE SLIKE ZA PRECIZNU DIJAGNOSTIKU

 

3D kvalitet slike je drastično poboljšan zbog inovativne tehnologije rekonstrukcije slike.

Standardna rekonstrukcija slike

Standardna rekonstrukcija slike

Smart rekonstrukcija slike

Smart rekonstrukcija slike

PROŠIRENO POLJE SLIKANJA

 

Inovativno polje slikanja Smart-a donosi oblik dentalnog luka koji prikazuje više u odnosu na druge aparate iste veličine polja slikanja. Za treće molare velika je vjerovatnoća da neće biti uslikani. Polje slikanja u obliku dentalnog luka kod Smart-a eliminiše tu mogućnost i obezbjeđuje doktoru sliku svih neophodnih zuba za kompletnu dijagnostiku.

Slika prosireno vidno polje 1
Slika prosireno vidno polje 2
Slika prosireno vidno polje 3