FLEKSIBILNOST 3D SLIKANJA SA VEĆIM IZBOROM VIDNIH POLJA SLIKANJA

 

PaX-i3D nudi izbor od 4 vidna polja slikanja, od 5X5 do 12X9.

Izborom odgovarajućeg polja slikanja dobijate optimalnu veličinu slike za Vaše dijagnostičke potrebe redukujući nepotrebno zračenje pacijanta.

Različita vidna polja slikanja

Vidno polje 5×5 pored minimalnog zračenja pacijenta, povećava preciznost endodonskih dijagnoza specifičnom provjerom broja korjenskih kanala i abnormalnih oblika kanala, kao npr. C-oblik, koje je teško provjeriti sa 2D snimkom.

Vidno polje 8×5 može pružiti proširenu oralnu sliku u maksilarnom ili mandibularnom području.

Vidno polje 8×8 nudi sveobuhvatnu dijagnostiku i planiranje terapije uključujući maksilarno i mandibularno područje u jednoj slici. Korisno je za kompleksne operacije ugradnje implantata, kao i za dijagnostiku lijevog ili desnog TMJ zgloba.

 

Vidno polje 12×9 nudi najoptimalniju sliku za oralnu dijagnostiku koja u jednom snimku uključuje kompletnu mandibularnu i maksilarnu strukturu uključujući treći molarni region. Pogodan je za većinu oralnih operacija kao i za multi-implant slučajeve.

FOV 5x5

FOV 5x5

FOV 8x8

FOV 8x8

FOV 8x5

FOV 8x5

FOV 12x9

FOV 12x9

PROFESIONALNA DIJAGNOSTIKA SA CEFALOMETRIJSKIM SLIKAMA

 

PaX-i3D pruža optimalne slike pomoću ekskluzivno dizajniranog senzora za cefalolmetrijsku dijagnostiku.

Kako nudi dvije veličine slike, LAT i potpuni LAT, možete izabrati onu koja više odgovara vašim potrebama.

Lateralna slika

Lateralna slika

Potpuna lateralna slika

Potpuna lateralna slika

Lateralna slika visoke rezolucije, pogodna je za ortodontske i maksilofacijelne operacije. Veličina slike je 21×23 cm, a vrijeme potrebno za skeniranje 12.9 sec.

 

Potpuno lateralna slika je 30% šira I pokazuje okcipitalno područje za sveobuhvatniju dijagnozu. Veličina slike je 25×23 cm, a vrijeme potrebno za skeniranje 16.9 sec.

CEFALOMETRIJA “jedan snimak”

 

PaX-i 3D obezbjeđuje tri različite veličine u LAT i PA modu redukujući nepoželjno zračenje pacijenta, istovremeno  čineći dijagnozu profesionalnijom.

20 x 20 cm

Mali Ceph

23 x 25 cm

Srednji Ceph

30 x 25 cm

Veliki Ceph

PA

PA

CARPUS

CARPUS

SMV

SMV