PODIŽE LJESTVICU IZVRSNOSTI!

 

NAJPOGODNIJA VELIČINA POLJA

Green X

NOVA ZELENA INOVACIJA

  • 4u1 digitalni ortopan (PANO/CEPH/CBCT/MODEL SKENIRANJE)
  • više različitih vidnih polja
  • zeleno vrijeme skeniranja
  • ENDO mod sa najvišom rezolucijom
  • nadograđeno snimanje u dubinu (2.5D)
  • 3D skeniranje modela
digitalni ortopan PANO, CBCT, CEPH

ENDO MOD RADA SA NAJVIŠOM REZOLUCIJOM

 

Sa volumenom 4cm x 4cm i 49,5 mikrona veličinom voksela, ENDO MOD će omogućiti adekvatan tretman određene regije. Idealan je za endodontsku upotrebu jer je stomatolog u stanju postići inzvanrednu sliku visoke rezolucije.

ENDO MOD

ZELENO VRIJEME SKENIRANJA

digitalni ortopan vrijeme skeniranja

Zbog svog vremena skeniranja (CEPH 1.9 sec; CBCT 2.9 sec; PANO 3.9sec), Green X minimalizuje artefakt pokreta, ujedno omogućava brži rad sa pacijentima, kao i njihovu ugodnost. Green X ne samo zbog brzine rada, nego zbog kvaliteta slike biće ponos svake stomatološke ordinacije. Bitno je uvijek napomenuti da Vatech na prvo mjesto stavlja zdravlje i sigurnost svojih korisnika i pacijenata.

 

MOGUĆNOST IZBORA VIDNOG POLJA

digitalni ortopan FOV

Green X omogućava korisniku da izabere optimalno vidno polje, samim tim minimizira se zračenje dijelova koji nisu polje interesovanja. U opciji izbora su vidna polja: 16×9, 12×9, 8×9, 8×5, 5×5 i 4×4. Ponuđene veličine pokrivaju područje cijelog luka vilice, sinuse, lijevi i desni TMJ, te odgovaraju većini slučajeva za oralnu hirurgiju, kao i kod radova koji podrazumijevaju operaciju sa više implantata. 

 

SNIMANJE U DUBINU (2.5D)

TMJ navigator

digitalni ortopan snimanje u dubinu

Opcija Insight Pan pruža nam višeslojnu panoramsku sliku sa 41. presjekom u dubinu, koja pruža jedinstven pogled – 2.5D snimak.

S obzirom da nam je ova opcija dostupna u prethodnim Vatech modelima, sa novim Green X-om dolazi nam naprednija opcija koja omogućava FREE FOV, odnosno slobodu pri izboru zone interesovanja. 

 

 

3D SKENIRANJE MODELA

TMJ navigator

digitalni ortopan skeniranje modela

Vatech je omogućio „dentalnu kliniku“ u svom uređaju. Integrisan CAD/CAM, pružajući dovoljan broj podataka za izradu plana terapije, te specijalno dizajniran držač (stabilnu zaštitu za parcijalni i kompletni model).