ZIDNI INTRAORALNI RTG

 

EzRay Air Wall koji se montira na zid je RTG aparat lak kao pero, dizajniran za jednostavno rukovanje i stabilno pozicioniranje sa odličnim kvalitetom slike. Potpuno siguran za rukovanje.

EzRay Air Wall

PAMETNI BIRAČ SVIH FUNKCIJA

 

Panel sa funkcijama postavljen na RTG cijevi je napravljen za mnogo jednostavan i brz rad. Koristeći pametni birač korisnik će primjetiti da mu je potrebno manje vremena za pripremu slikanja i manje potrebe za pamćenjem kontrolnih dugmadi i konfiguracija.

EzRay Air Wall panel

ČISTE SLIKE SA S FILTEROM I 0,4mm FOKALNOM TAČKOM

 

U poređenju sa drugim intraoralnim RTG aparatima na tržištu EzRay Air Wall daje odličan kvalitet slike i dodatnu dijagnostičku vrijednost sa fokalnom tačkom veličine 0.4mm.

EzRay Air Wall snimak
EzRay Air Wall uredjaj